انتخاب شرکت اپال پارسیان سنگان به عنوان اولین کارآفرین برتر صنایع معدنی در شرق کشور

97/4 16
خلاصه

انتخاب شرکت اپال پارسیان سنگان به عنوان اولین کارآفرین برتر صنایع معدنی در شرق کشور

طی مراسمی تحت عنوان مراسم گرامی داشت روز صنعت و معدن که در نمایشگاه بن المللی شهر مشهد برگزار گردید شرکت اپال پارسیان سنگان برای دومین سال پیاپی برترین کارآفرین شرق کشور معرفی گردید. 
این موفقیت را به تمام مدیران ، مهندسین و کارگران عزیزی که در این راه سهیم بوده اند تبریک و تهنیت عرض می داریم.