صفحه 1

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

گندله آهن

مرحله پس از کنسانتره ساخت گندله است. گندله؛ یعنی گلوله‌های تولید شده از نرمه سنگ‌آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته شده و سخت می‌شود و برای احیا به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند یا روش‌های متعدد احیای مستقیم به کار می‌رود.گندله ماده اولیه برای تولید آهن خام است و باید در کوره‌های احیا ویژگی مکانیکی شیمیایی و حرارتی مطلوبی را داشته باشد. کارخانه گندله سازی شرکت اپال پارسیان سنگان دارای ظرفیت تولید ۵ میلیون تن گندله در سال می باشد .

مشاهده

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی